A pünkösd misztériuma

Ötven nappal húsvét után üli meg a keresztény világ pünkösd ünnepét, és emlékezik meg a Szentlélek szétáradásáról, valamint az egyház születéséről. Miután negyven nappal húsvét után Krisztus fölment a mennybe, hogy elfoglalja helyét a trónuson atyja mellett, tanítványai rá pár napra összegyűltek. Az apostolok alig kezdtek el tanakodni a jövőt illetően, mikor hatalmas szélzúgás támadt, és lángnyelvek formájában megjelent a Szentlélek, amely eltöltötte őket, és megadta nekik a más nyelveken való szólás képességét. Ekkor váltak prófétákká, és indultak meg a Föld minden pontjára, hogy hirdessék az Úr igéjét.

Bővebben…