“Máglyán égett sok átutazó vendég” – a szögedi boszorkányperekről

Szegeden, a napfény városában úgy tartják, hogy nem érdemes július végén sötétedés után és éjszaka a Boszorkánysziget környékén járni. A kedvelt ártéri erdő ilyenkor félelmetes arcát mutatja a járókelőknek. Egyesek július 23-a környékén jajgatásokat, kiáltásokat hallanak a környéken, amelyeket hamar messze repít a szél vagy elnyel az örvényekben bővelkedő szőke Tisza. A babona a régmúltban gyökeredzik, 1728 e napján 12 boszorkányt égettek meg elevenen négyesével, cölöpökhöz kötözve. Következzen most az ő történetük.

szeged9

Az emberiség történetében nem ritkák az olyan tragédiák, amelyeket a tudatlanságból fakadó félelem, a kapzsiság vagy a bosszú vezérelt. 1692 júniusában a Massachusetts állambeli Salem városában végezték ki az első boszorkánynak kikiáltott nőt. A formálodó újvilágban kiélezett harc folyt a termőföldekért és az értékes területekért. A hatalmi érdekek mellett pedig a vallási különbségek is olajat öntöttek a tűzre, amely hamarosan elharapódzott a csendes, puritán kisvárosban, tömeghisztéria vette kezdetét. A majdnem egy esztendeig tartó őrület során mintegy 80 embert börtönöztek be, és közülük 20-at koholt vádak alapján a halálba küldtek. Az elítéltektől vagyonukat természetesen elkobozták.

Pár évtizeddel később Magyarországon, a nagy Alföldön is felbolydult Szeged városa. Akkoriban a török, a labanc és a szélsőséges időjárási viszonyok is jó ideje nyomorgatták a lakosságot. Nem is kellett ahhoz sok időnek eltelnie, hogy a jó magyar szokásnak megfelelően az emberek bűnbakot kezdjenek keresni. Hamar meg is találták őket a bábák, a vajákosok és a módos polgárok személyében.
A feljegyzések szerint elsőként Kökénynét, a város bábaasszonyát fogták el, és vádolták meg azzal, hogy az ördöggel cimborál, és a sötét praktikák űzésével bajt hoz a szögediekre. A bába veszekedős, rosszindulatú asszony hírében állt eleve, de amint alávetették a víz- és a mérlegpróbának, hamar megeredt a nyelve, és szinte minden haragosát és ellenfelét belerántotta a perlekedésbe.

boszorkanyper01

Az egykori szegedi vár tömlöcei, amelyet az 1789-es árvíz elmosott, hamar megteltek boszorkányokkal. Egyesek arról pusmogtak, hogy a seprűnnyargalók, akik eladták a lelküket a Gellérthegyen a patásnak és együtt is háltak azzal katonai rendbe tömörülnek. Van dobosuk, hadnagyuk, strázsamesterük, zászlótartójuk, sőt még kapitányuk is! Utóbbi rangot pedig nem más viselte a városban, mint az egyik legmódosabb polgár, az egykori főbíra, Rózsa Dániel.
Rózsa pályafutását juhászbojtárként kezdte, de mivel megvolt a magához való esze és jól bánt a szavakkal is, felküzdötte magát városi tanácsnokká, majd főbíróvá. Módos gazdaként tengette mindennapjait, ez pedig az ínséges időkben sokak szemét szúrta… Így hamar a meglett korú férfi is a vádlottak padján találta magát. A zárkában hamar megtört, és bevallotta, hogy aranyért adték el az esőt a törököknek. Bármilyen hihetetlen, mindezt jegyzőkönyvbe vették és vallomásként kezelték.

Ahhoz, hogy megérthessük a 18. századbéli szegedi riadalmat, érdemes pár szót ejteni a kor társadalmáról és mindennapjairól. Az akkori karhatalom a kuruc időket követően nem nézte jó szemmel a lázadozókat, a törökökkel cimborálókat és tőlük anyagi hasznot remélőket. Már az is gyanús volt hogyha valaki cifrább dolmányban mutatkozott, és nem a nyugati divatot követte.
Sőt ez időtájt kezdett heterogénebbé válni a város összetétele. Egy sor betelepülő jelent meg a mai Csongrád megye területén, és igyekezett új életet kezdeni a szabad királyi város falain belül. A feszültséget egyenesen harapni lehetett tehát ekkoriban a levegőben, de ahogy a máglyák fellobbantak a folyó partján, úgy ezek a problémagócok elcsitultak egy időre.

boszisziget

Az őrület még itt-ott előtört a “pört” követően, de sehol sem vált olyan drasztikussá, mint a Tisza parti városban. Mária Terézia végül 1755-ben a pereket a monarchia egész területén betiltotta. Az utolsó sárréti boszorkányt Szeghalom városában égették meg.
Mikor legközelebb a szigeten jártok, egy percre álljatok meg, és gondoljatok a 12 áldozatra, akik inkább a városért tettek, mintsem ellene, és mégis a porba hulltak.

A Rubicon cikke nyomán

Képek forrása: femcafe.hu

Mia