“Kalotaszeg gyöngyszemei” – Projektnapló

határtalanulHatártalanul!

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhelyintézményének 7. osztályos tanulói 3 napos erdélyi kiránduláson vettek részt.
A pályázat meghirdetője: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A Projekt száma: HA – 13 – 01 – 188
A támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyolítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatás összege: 599 400 Ft
A kirándulás időpontja: 2014. március 14-16.

makoiiskola_logo200x200

A pályázat célja: A magyarországi és külhoni fiatalok között személyes kapcsolatok kialakítása, a határon túli magyarsággal való kapcsolatok, ismeretek bővítése, továbbá a Nemzeti Összetartozás alapelvének a megvalósítása. Fontos továbbá, hogy megismerjük e csodálatos vidék legszebb tájait, megismerkedjünk irodalmi és kulturális emlékeivel. Így felejthetetlen tudást és élményeket szerezzünk e néhány nap alatt.

Előkészítő órák

Amikor megtudtuk, hogy az erdélyi kirándulásra készülhetünk, mindenki nagy lelkesedéssel fogott hozzá a munkának. Tudtuk, hogy lesznek előkészítő óráink, ahol nemcsak a tanáraink szerepelnek, hanem mi is aktív részesei leszünk az órának. Átismételtük Erdély történelmét, felidéztük a tanultakat és vállaltuk kiselőadások készítését, amit a kiránduláson mondtunk el. Sokan közülünk PowerPoint bemutatók segítségével varázsolták közelebb Erdély gyönyörű tájait, nevezetességeit. A trianoni békediktátum hatásait ismertették meg velünk tanáraink. Bemutatókat néztünk meg az erdélyi magyarok életéről. Ildi nénivel Erdélyhez kapcsolódó zenetörténeti ismereteinket bővítettük. Erdélyi népdalokat énekeltünk. Csoportban is dolgoztunk, így mindenkinek jutott feladat, senki sem maradt ki a gyűjtőmunkából.

Irodalmi, táncos műsorral készültünk a nemzeti ünnepünkre. Iskolánkban mutattuk be indulásunk előtti napon. Az ünnepség CD-jét kivittük a partner iskola diákjai számára. Az indulás előtti héten vetélkedőt rendeztünk „Ki tud többet Erdélyről” címmel.

Első nap

Péntek reggel izgalommal és kíváncsi várakozással érkeztünk iskolánk elé, a gyülekező helyre. Mindenki nagy bőröndökkel érkezett, rögtön látszott, hogy semmit nem akartunk otthon hagyni. Marika néni indulás előtt mindent utoljára még leellenőrzött.

A busz egyenesen a magyar-román határ felé vette az irányt. Vezetőnk, Paronai Sándor, Sanyi bácsi kedvesen köszöntött bennünket.

Mire igazán belemelegedtünk a beszélgetésbe, már a határ közelében jártunk. Egyre több telefon csörrent meg, jelezve, hogy új adóállomáshoz csatlakozott a készülék. Egy gyors útlevél és személyigazolvány ellenőrzés után már folytathattuk is utunkat Nagyvárad felé.

bartok_utazas (1)

A város vasútállomásánál már várt minket az idegenvezetőnk, Sebestyén Zita, aki a három nap alatt végigkalauzolt bennünket Erdély legcsodálatosabb helyein.

bartok_utazas (2)

Megnéztük a Kanonok-sort, a Nagyváradi Püspöki Székesegyházat. Monostorát még I. (Szent) László alapította.

bartok_utazas (3)

A legenda szerint Szent László a templomban van eltemetve. Nagy ünnepek alkalmával körmenetet tartanak Szent László hermájával, amelyik az ereklyét őrzi.

bartok_utazas (4)

Az ereklye Szent László koponyájának egy darabja.

bartok_utazas (5)

Rendhagyó történelem óra keretén belül beszéltünk a Partium központjáról, Nagyváradról. Itt kötött békét 1538-ban I. Ferdinánd és Szapolyai János.

bartok_utazas (6)

Felidéztük a tatárjárásról, a török dúlásról tanultakat, majd a Körös – partján végighaladva megtekintettük a híres Óratornyot.

bartok_utazas (7)

Egy rövid városnézés során a leghíresebb és legszebb épületeket láthattuk. Így a Fekete Sas Palotát, melyet éppen tataroztak, így bemenni nem lehetett, s az épület külső részének jelentős felületét is háló takarta el előlünk.

Elsétáltunk a híres négy költő emlékművéhez is. Ady Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos és Emőd Tamás életnagyságú szobra előtt tisztelegtünk. Borka Zsombor elszavalta Ady egyik híres versét, így emlékezve a költőóriásokról.

bartok_utazas (8)

bartok_utazas (9)

Tovább sétálva Nagy Sándor emléktáblájához jutottunk. Az osztály koszorút helyezett el a táblánál, így fejezve ki tiszteletünket az aradi vértanúk előtt.

bartok_utazas (10)

Utunkat a Király-hágó felé folytattuk, ahol rövid pihenő után kis fényképezkedésre is sort kerítettünk. Ámulattal és büszkén-boldogan néztük a távolban a Kárpátok csúcsait. Rendhagyó történelemóra keretén belül kiselőadásokat hallgattunk meg a Székely magyarság helyzetéről. A Király-hágó mindig is kapcsolatot teremtett a Partium és a történelmi Erdély között.

bartok_utazas (11)

Utunk Bánffyhunyad felé vezetett, miközben a tájat szemléltük.

bartok_utazas (12)

Megérkeztünk Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába. Itt megnéztük a 13. századi festett kazettás mennyezetű református templomot.

bartok_utazas (13)

Este

Fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk Kalotaszentkirályra, ahol a szállásunk volt. Itt azonban még nem ért véget a napi program. Először a két szálláshelyen a csomagjainkat helyeztük el.

bartok_utazas (14)

Házigazdánk, Vincze István finom vacsorával, nagy szeretettel várt bennünket. Az esti program táncházzal folytatódott, ahol megismerkedtünk Norbival és Timivel, a kalotaszentkirályi táncospárral. Bemutatták nekünk a hagyományos népviseletet, majd a helyi táncokat is.

bartok_utazas (15)

Második nap

A második napon reggeli után a helyi Ady Endre Általános Iskolába vezetett az utunk. A magunkkal hozott könyvcsomagot és a március 15-ei műsor CD-jét átadtuk, majd közösen megemlékeztünk március 15-ről. Megnéztük az iskolát és a kollégiumot. A helyi iskola diákjai nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az iskola igazgatója mesélt nekünk az ottani diákokról, az iskolai életről és szokásokról.

bartok_utazas2 (1)

Az Ady Endre Általános Iskola nagy múltra tekint vissza, hiszen fennállásának 360. évfordulóját ünnepelte.

bartok_utazas2 (2)

bartok_utazas2 (3)

Utunkat Kolozsvár felé folytattuk. Kolozsvárott először a helyi Báthory István Elméleti Líceumot látogattuk meg. Itt bepillantást nyertünk a külhoni diákok életébe és sok információt kaptunk az erdélyi magyarság helyzetéről.

bartok_utazas2 (4)

Majd utunk a főtérre vezetett, ahol a Szent Mihály templom mellett megcsodálhattuk Mátyás király híres szobrát. Lerajzoltuk a szobrot és otthon tablót készítettünk a legszebb rajzokból, amit bemutattunk a témanapunkon az iskolában.

bartok_utazas2 (5)

Mátyás király szülőházához is elsétáltunk. Felelevenítettük a Mátyás király koráról tanultakat. Arról is beszéltünk, hogyan emlékeznek Mátyásra az erdélyi magyarok, továbbá milyen hatással van a trianoni békediktátum az erdélyi magyarság sorsára. Kolozsvár nemcsak Mátyás, hanem Bocskai István szülővárosa is, aki erdélyi fejedelem volt 1605-1606-ig.

bartok_utazas2 (6)

Délután a Házsongárdi temetőben jártunk. Meglátogattuk a híres 1848-49-es katonasírokat. Megálltunk Dsida Jenő, Apáczai Csere János és Koós Károly sírjánál. Sírhelyüknél Fekete Brigitta olvasta fel Áprily Lajos egyik csodálatos versét.

bartok_utazas2 (7)

Erdélyi utunkat egy helyi gyűjtő múzeumában folytattuk. Kallós Zoltán néprajzi múzeumába mentünk el, ahol sajnos csak néhány dolgot sikerült megnézni. Az időjárás nem kedvezett nekünk, s hamarosan áram nélkül maradt a környék. Így Kallós Zoltán beszélt nekünk a munkájáról, a gyűjteményéről.

bartok_utazas2 (8)

Búcsúzóul Kínyó Kata énekelt csángó népdalokat, amellyel megörvendeztette Zoli bácsit. Majd a csoport közösen énekelt népdalokat, és elénekeltük a Székely Himnuszt a házigazda nagy-nagy örömére. Sikerült vele könnyeket csalni Zoli bácsi szemébe.

bartok_utazas2 (9)

Utunkat Méra felé vettük. Sokunk nagy ámulatára bivalymúzeumban jártunk. Többen közülünk most hallottak először arról, hogy ezen a vidéken is tartottak bivalyokat. A múzeumban megnézhettük a bivalytartás kellékeit, sőt ki is próbálhattunk néhányat.

bartok_utazas2 (10)

A leglelkesebbek még a bivalyok kolompját is megszólaltathatták.

bartok_utazas2 (11)

Este

Szomorú, esős este várt ránk. Hatalmas vihar közeledett, így sajnos a körösfői kirakodóvásárt sem tudtuk megnézni.

Harmadik nap

A harmadik nap sajnos ismét esősen kezdődött. Reggelre a távoli hegyek fehérbe öltöztek, s a szemerkélő eső is lassan hópelyhekké változott egy időre. A kedvünk sem volt annyira vidám, hisz tudtuk, hogy ez a nap már a búcsú napja is egyben.

bartok_utazas3 (1)

Reggeli után felkerestük a Kalota-patak partján az Ady-emlékművet.

bartok_utazas3 (2)

Itt a Kalota-patak partján olvasta fel a csoportunknak az idegenvezető Ady Endre egyik szép versét (Ady Endre: A Kalota-partján). Megtudtuk, hogy a verset Ady egy vasárnap délelőtt írta, amikor meglátta a helyi asszonyokat népviseletbe öltözve, amint a templomból hazafelé mennek. A költő sokat időzött itt, nagyon szerette ezt a helyet, ezért is emelték tiszteletére az emlékművet.

Megnéztük belülről is a kalotaszegi református templomot.

bartok_utazas3 (3)

Délután

Utunk a kalotaszentkirályi búcsúzás után Zilahra vezetett. Megkoszorúztuk Wesselényi Miklós szobrát, s a rossz idő miatt a buszon tartottunk kiselőadást. Wesselényi munkásságáról tudtunk meg érdekes dolgokat. Többek között azt is, milyen sokat tett a róla később elnevezett gimnáziumért. Szintén kiselőadás keretén belül felelevenítettük a reformkori országgyűlésről tanultakat.

bartok_utazas3 (4)

Megnéztük Ady Endre emléktábláját is a Wesselényi kollégium falán, ahol a költő 4 évig végezte tanulmányait.

bartok_utazas3 (5)

Sajnos lassan véget ért a játéksorozat is, melyet idegenvezetőnk talált ki a hosszú útra. Részben játékos, szórakoztató feladatokat oldottunk meg, részben a tudásunkat kellett bizonyítani. A három nap során báránykákat lehetett gyűjteni egy-egy helyes válaszért, amit az útinaplónkba írtunk, illetve kaptunk. Mindenki jól teljesített!

Nagykárolyba vitt az utunk. Célunk a Károlyi kastély megtekintése volt. Sokat hallottunk már róla, így mindenki nagyon kíváncsi volt. A kastélyban ma múzeum és könyvtár is van.

bartok_utazas3 (6)

A földszinti részen megnéztük a helytörténeti gyűjteményt. Leginkább azonban az emelet kiállítása varázsolt el mindenkit.

Előbb a korabeli bútorokban gyönyörködhettünk, majd a kitömött állatok látványa varázsolta el a csoportot. Sokáig nézegettük az állatokat. Sajnos elérkezett a búcsú pillanata, s az idegenvezetőnktől is el kellett válni. A csoport az együtt töltött három nap, a sok kedves emlék és kellemes pillanat meghálálásáért egy kis meglepetéssel kedveskedett Zitának: egy plüssmacit kapott az osztálytól. Bélának nevezte el, emlékezve majd mindig a mi iskolánkra, a mi osztályunkra.

bartok_utazas3 (7)

Kelemen Zita
7. z

Határtalanul! Értékelő óra

Március 20-án tartottuk meg a 3 napos erdélyi tanulmányi kirándulást lezáró értékelő óránkat. „Kalotaszeg gyöngyszemei” – kirándulásunk során megtekintettük Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Zilah, Nagykároly nevezetességeit.

Előzetes feladatként vállaltuk, hogy a kiránduláson készített képeinkből prezentációkat készítünk. Az út során rengeteg fényképet készítettünk. Kiosztottuk egymás közt, ki melyik nap programját dolgozza fel. Így ismét átéltük a 3 nap élményeit. Visszagondoltunk arra, hogy milyen izgatottan vártuk az indulást, mennyire tetszettek a programok, milyen jól éreztük magunkat. Fórum keretén belül beszélgettünk az út során szerzett tapasztalatokról.

Programjaink közül a Kolozsváron eltöltött délután volt számunkra a legélvezetesebb.

Kérdőívet töltöttünk ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire voltunk megelégedve a kirándulás előkészítésével, programokkal, a szállással és az étkezéssel.

Szállásunkon megismerhettük az erdélyiek vendégszeretetét. Nagyon finom ételekkel kedveskedtek nekünk. Ínyencségnek számított a csipkebogyóból készített lekvár. Megcsodáltuk a kalotaszentkirályi szőtteseket, a díszes korondi cserépedényeket a panzióban.

Programunk során megismerhettük Nagyvárad nevezetességeit, a Király-hágón, Erdély kapujánál pihenőt tartottunk és folytattuk utunkat Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába. Szállásunk Kalotaszentkirályon volt, ahol meleg fogadtatásban volt részünk és nagyon finom ételekkel vártak bennünket. A hosszú út ellenére szívesen vettünk részt vacsora után a számunkra rendezett táncházban, és gyönyörködhettünk a kalotaszegi népviseletben.

Gondosan összeválogattunk szépirodalmi könyveket a kalotaszentkirályi Ady Endre iskola 7. osztályos diákjai számára. Amikor a kinti magyarokkal beszélgettünk, kihangsúlyoztuk a nemzeti összetartozás fontosságát.

Kolozsváron lerajzoltuk Mátyás király szobrát és megnéztük szülőházát. A Házsongárdi temetőben tiszteletünket tettük. Találkoztunk Válaszúton a 86 éves Kallos Zoltán bácsival, aki néprajzi múzeumot hozott létre gyűjteményéből. Csángó dalt énekelt neki Kínyó Kata, és elénekeltük a Székely himnuszt. Az idő repült és a harmadik napon Zilah és a nagykárolyi Károlyi kastély meglátogatása után Magyarország felé vettük utunkat.

Utunk élményeit megosztottuk élménybeszámoló keretén belül iskolánk diákjaival és egy témanapot is rendezünk, ahol prezentációval egybekötött egész napos rendezvény várta iskolánk alsó és felső tagozatos tanulóit.

Fritsch Zsófia és Valis Kármen

Határtalanul! Bemutató óra

Március 21-én a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanárok és diákok bemutató órát tartottak az 5. z, 6. z és a 8. z osztály diákjainak. Levetítettük a tanulmányi kirándulásról készített prezentációkat és élménybeszámolót tartottunk az útinaplónk segítségével a 3 napos kirándulás eseményeiről.

Elmondtuk, hogy milyen szívesen fogadtak bennünket, tetszett a szállás, ahol 2 éjszakát töltöttünk. Visszaemlékeztünk, hogy milyen finomságokkal vártak vacsorára és reggelire a panzióban. Nagyon megszerettük Zitát, az idegenvezetőnket, aki végig fenntartotta figyelmünket az érdekes beszámolóival és játékos feladataival.

Az ötödikesek és a hatodikosok közül még csak kevesen jártak Erdélyben, de ők is szeretnének eljutni erre a csodálatos vidékre. Osztályfőnökükkel közösen már tervezik, hogy ők is pályáznának erre az útra.

Köszönjük tanárainknak és szüleinknek, hogy lehetővé tették, hogy eljussunk erre a tanulmányi kirándulásra.

Busa Judit és Csorba Gitta

Határtalanul! Témanap – „Kalotaszeg gyöngyszemei”
2014. április 4. (péntek)

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhelyintézményében április 4-én zajlott le a Határtalanul! Program keretén belül megrendezett témanap.

Nyertes pályázatunk címe: „Kalotaszeg gyöngyszemei”
A pályázat meghirdetője: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.
A Projekt száma: HA – 13 – 01 – 188
A támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyolítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatás összege: 599 400 Ft

A 7. z osztály diákjai 3 napos erdélyi kiránduláson vettek részt a Nemzeti Ünnepünkön.

A pályázat célja: A magyarországi és külhoni fiatalok között személyes kapcsolatok kialakítása, a határon túli magyarsággal való kapcsolatok, ismeretek bővítése, továbbá a Nemzeti Összetartozás alapelvének a megvalósítása.

A kirándulást projektmunka kísérte végig, melynek első szakaszában előkészítő órákon Erdély történelmével, kultúrájával kapcsolatos ismereteinket bővítettük. Most pedig a projekt zárásaként témanapot rendeztünk a nemzeti összetartozás jegyében.

1. óra „Nemzeti Összetartozás Napja”

Történelmi háttérként egy bemutatót néztünk meg a Trianoni döntéssel kapcsolatban.

Történelmi háttér bemutatása: Trianon prezentáció
1. vers: Juhász Gyula: Trianon
2.vers: Petőfi Sándor: Magyar vagyok

Közös program délelőtt a tornateremben: 1. osztály-8. osztály

„Kalotaszeg gyöngyszemei” címmel a „Határtalanul!” pályázat keretében Erdélyben járt 7. osztályos diákok tartottak élménybeszámolót PowerPoint bemutató segítségével, melyen bemutatták az általunk bejárt helyeket.

2. óra Erdély népművészete: prezentációval egybekötött előadás Kalotaszeg népművészetéről, hagyományairól.

3. óra
Felső tagozat: Táncház a tornateremben
Alsó tagozat: Játékok, sorversenyek az udvaron

4. óra
Felső tagozat: Tornateremben feladatokat oldottak meg tanulóink
1. Puzzle
2. Feladatlap: Ki tud többet Erdélyről?
3. Székely mesék felolvasása és dramatizálása

Alsó tagozat: Táncház az udvaron

Délután

Forgószínpad szerűen váltották egymást a helyszíneken az osztályok tanulói. Párhuzamosan az alsó és felső tagozat diákjai a kijelölt termekben vettek részt a programokon. Egyes állomások 30 percesek voltak. A szünetek megtartása után az osztályok a következő állomásra vonultak tanáraik útmutatása szerint. 8 helyszínen zajlottak a programok.

Irodalmi, történelmi témájú helyszíneken szerepelhettek tanulóink és művészeti iskola révén nem maradhatott el az éneklés és a kézműves foglalkozás sem.

A program zárásaként iskolánk felső és alsó tagozatos diákjai a Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap keretében közelebb jutottak   az egykori Magyarország természeti és kulturális örökségéhez.

http://www.makoiiskola.hu

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s